Perly a skvosty Východu Slovenska

 • Lokalita: Slovensko

Jedinečný 5-dňový autobusový zájazd po východnom Slovensku. Nechajte sa očariť jeho krásami a spoznajte jeho perly.

V cene je zahrnuté:

• doprava luxusným klimatizovaným autobusom
• ubytovanie na 4 noci s raňajkami
• prehliadku miest podľa programu
• služby sprievodcu počas zájazdu
• zákonné poistenie v znení zákona 170/2018 Zb. z

Program zájazdu:

1. deň: Kežmarok - prvá perla východu a Levoča
Vydajte sa s nami objaviť bývalé kráľovské mesto Kežmarok s jeho jedinečnosťou – dreveným artikulárnym kostolom zaradeným do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorý je jedným z piatich zachovaných kostolov svojho druhu v strednej Európe.Uličky mesta Kežmarok ukrývajú množstvo pamiatok – najstaršie evanjelické lýceum na Slovensku s historickou knižnicou, evanjelický kostol s mauzóleom Imricha Tökölyho, Baziliku Sv.Kríža, mestskú radnicu, ako aj Kežmarský hrad – jediný úplne zachovaný hrad na Spiši. Prehliadka historických pamiatok mesta Kežmarok, potom presun do bájneho mesta Levoča, ktoré preslávil majster Pavol svojimi veľkolepými dielami. 

Najstaršie nálezy v meste Levoča pochádzajú z 9.stor. a historické jadro mesta bolo v r. 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Hradobný systém mesta je takmer kompletne zachovaný, z 15 bášt a veží sa zachovalo 6 a aj tri mestské brány. V Kostole sv. Jakuba v strede námestia sa nachádza najvyšší gotický oltár na svete (18,62 m) vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla z Levoče v 16. stor., ktorý bol zaradený do kultúrneho dedičstva UNESCO. Nad mestom týčiaca sa katedrála na Mariánskej hore je miestom najväčšej mariánskej púte na Slovensku, ktoré poctil svojou návštevou aj pápež Ján Pavol II. Vo večerných hodinách odchod na hotel, ubytovanie na Spiši.

2. deň: Spišský hrad s podhradím, Spišská Kapitula a hrad Šariš so Šarišským pivovarom
Po raňajkách návšteva Spišského hradu, ktorý patrí nesporne k pokladom európskej kultúry. Je najväčším hradným komplexom v strednej Európe a v roku 1993 bol spolu s okolím a podhradím zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Doplnkom prehliadky zachovaných majestátnych ruín hradného komplexu bude atraktívny výstup na vyhliadkovú vežu aj samostatná expozícia archeologických nálezov a militárií, hradná mučiareň i gotická kaplnka sv. Alžbety

Po prehliadke hradného komplexu a podhradia presun do Spišskej Kapituly. V roku 1993 bola Spišská Kapitula zaradená na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Spišský hrad a pamiatky okolia, kam okrem hradu a kapituly patrí ešte kostol Ducha Svätého v Žehre a chránené travertínové územia Dreveník a Sivá Brada. Spišská Kapitula je v súčasnosti sídlom spišského biskupa a centrom spišskej diecézy, ktorá zahŕňa takmer celé historické územie Spiša, Liptova a Oravy. Často je označovaná aj ako malý slovenský Vatikán. Jej dejiny siahajú do raného stredoveku. 
Na vrchu sv. Martina, na mieste nazývanom Pažica, na kopci nad dnešnou Spišskou Kapitulou, stál po roku 1050 jej predchodca v podobe pomerne veľkého areálu benediktínskeho opátstva. No mohol to byť rovnako aj kráľovský dvorec. Prehliadka Spišskej Kapituly. 

Neskôr presun do Veľkého Šariša, na hrad Šariš – výstup na hrad, ktorý patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu - kužeľovitom andezitovom 570 m vysokom kopci nad mestečkom Veľký Šariš. Poloha kopca v údolí rieky Torysy vždy bola aj je predurčená na trvalé osídlenie. Prvá zmienka o hrade menom Sarus (1245) pochádza z 13. stor. Hrad bol postavený, aby chránil severojužnú obchodnú cestu údolím rieky Torysy. V priebehu stáročí hrad prešiel viacerými stavebnými úpravami. Centrom hradu bola hranolová veža (donjon) s rozmermi 13,2 x 13,2 metra a hrúbkou múrov 4,5 metra. Bol opevnený mohutným múrom a vchádzalo sa doňho bránou na severozápadnej strane. Je postavený z miestneho andezitového kameňa so spevnenými pieskovcovými nárožiami. Opevnenie predstavuje štrnásť, do hradbovej línie vstavaných bášt so strieľňami. Podobné hrady dal stavať kráľ Belo IV. z dôvodu zvýšenia obranyschopnosti krajiny počas vpádu Mongolov po celom uhorskom kráľovstve. 

Celý hradný vrch je Národnou prírodnou rezerváciou. Opevnenie hradu je zachovalé, vrátane bášt. Centrálna veža - donjon - umožňuje veľmi dobrý výhľad na okolie - od Vysokých Tatier, cez Levočské vrchy, Čergov a Slanské vrchy. Dobre sú viditeľné aj zrúcaniny ďalších stredovekých hradov - Kapušianskeho a Kamenického v okolí. Neskôr návšteva a prehliadka pivovaru Šariš pod Šarišským hradom vo Veľkom Šariši. Večer ubytovanie na hoteli

3. deň: Kráľovské mesto Prešov - ďalšia perla Východu
Objavte s nami krásy a tajomstvá mesta Prešov, ktoré malo už v stredoveku veľmi významné geografické postavenie, pretože sa rozprestieralo na križovatke obchodných ciest a zároveň patrilo aj do dôležitého obranného systému uhorského štátu. Tu niekde siahajú počiatky vojska v Prešove, lebo do týchto oblastí prišli maďarské kmene a ich spojenci, ktorými boli vojensko-strážne družiny ázijských etník, aby zakladali strážne osady a pevnosti na obranu vznikajúceho Uhorska pred útokmi nepriateľov. Dodnes sa po nich zachovali mená blízkych kopcov Veľká a Lysá stráž. Na konci 16. storočia počas 15-ročnej vojny s Tureckom muselo mesto vydržiavať početné cisárske vojsko. Od roku 1604, keď tu vypuklo prvé z celého radu protihabsburských povstaní uhorských stavov, až do roku 1710, keď mesto kapitulovalo pred silným habsburským vojskom, bol Prešov mnohokrát obliehaný rôznymi vojskami povstalcov, ba aj cisárskymi vojskami. 

Prešov potom až do roku 1848 rozkvital, lebo nezažil žiadnu vojnu, až do 20.stor., do prvej a druhej svetovej vojny, ktoré zanechali stopy aj na tomto nádhernom meste. Mesto Prešov bolo však už v minulosti označované ako metropola kultúry a vzdelania. Na Hlavnej ulici mesta Prešov je dodnes sústredených viacero historicko-kultúrnych objektov. V roku 1955 bolo historické jadro mesta vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Prehliadka historického centra mesta a pamiatok ako je Rákocziho palác, Bossákova banka, Caraffova väznica, Evanjelické kolégium, Synagóga (jedna s najkrajších synagóg na Slovensku), Gréckokatolícky chrám sv. Jána Krstiteľa -gotický kostol zo 14. storočia, nachádzajúci sa na južnom konci pešej zóny. V chráme sú umiestnené viaceré vzácnosti – ikonostas z polovice 19. storočia, jedna zo štyroch replík vzácneho Turínskeho plátna aj pozostatky viacerých svätcov. 

Popoludní návšteva a prehliadka solivaru Prešov, kde sa nachádza najväčší „gapeľ“ v strednej Európe. Večer ubytovanie na hoteli v okolí Prešova, možnosť individuálneho výstupu na Prešovskú kalváriu.

4. deň: skvost Vihorlat a nádherné Morské Oko
Po raňajkách presun do Vihorlatských vrchov, kde sa nachádza jeden zo slovenských unikátov – Morské oko. Jazero Morské Oko v chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty leží v nadmorskej výške 618 m a je štátnou prírodnou rezerváciou s chránenou flórou a faunou. Je to najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku s rozlohou 13 ha. Vzniklo zahradením doliny Okna mohutným zosuvom so šírkou 800 m a s dĺžkou 1 900 m. Jeho maximálna šírka je 312 m, dĺžka 775 m hĺbka 26 m. Nad jeho hladinou sa vypína jedna z dominánt vihorlatských vrchov - Sninský kameň, známy nádherným výhľadom na okolité vrchy a doliny. Výstup a prechádzka okolo jazera s nádhernými výhľadmi, popoludní možnosť presunu do dedinky Herľany, kde sa nachádza Herliansky gejzír - národná prírodná pamiatka. 

Herliansky gejzír sa od klasických gejzírov odlišuje situovaním vo vulkanických vrchoch so skončenou sopečnou činnosťou a zásadne tým, že sa umelo aktivizoval vrtom hlbokým 404,5 m, ako aj nízkotermálnou vodou. Za zrod môže Herliansky gejzír ďakovať rozkvetu miestnych kúpeľov v 19. storočí, pre ktoré bolo treba zabezpečiť dostatok liečivej minerálnej vody. Čas erupcie sa vždy predpokladá podľa poslednej známej erupcie a je vypočítavaný v intervale 34-36 hod. Herliansky gejzír je prírodný úkaz aktivovaný ľudskou činnosťou, ale jeho samotná činnosť-erupcia je ovplyvňovaná prírodou. Návšteva podľa možností a predpokladanej erupcie gejzíru. Večer presun na ubytovanie.

5. deň: mesto Košice - metropola Východu
Košice sú metropolou východného Slovenska a s vyše 240 000 obyvateľmi sú druhým najväčším mestom na Slovensku. V roku 2013 sa Košice stali Európskym hlavným mestom kultúry. Od roku 2016 nesú titul Európske mesto športu, od toho istého roku sa tu koná prestížny medzinárodný filmový festival Art Film Fest. Košice sú centrom celého východného Slovenska a sídlom Košického kraja a regionálnej samosprávy –Košického samosprávneho kraja. Sú významným centrom politického, hospodárskeho, kultúrneho a cirkevného života, sídlom Košickej gréckokatolíckej eparchie, Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a sídlom pravoslávneho metropolitu, Ústavného súdu SR a sú významným univerzitným centrom. Mesto je aj strediskom významných kultúrnych inštitúcií s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou, medzi ktoré patria Štátne divadlo Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské technické múzeum, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria a Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Odrazom bohatej histórie mesta je jeho centrum s početnými klenotmi gotickej, barokovej, klasicistickej a historizujúcej architektúry, ktoré tvorí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Jej najvýznamnejšou dominantou je najväčšia gotická katedrála na Slovensku, Dóm svätej Alžbety. Hlavná ulica lemovaná palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami je promenádnym korzom mesta. Objavíme spoločne fascinujúce skvosty mesta Košice s pohnutou históriou a opradené legendami. Dostaneme sa na miesta, kde pulzoval život od založenia mesta, spoznáme slávneho rodáka, patrónku mesta, miesto, kde bol vyhlásený Košický vládny program, miestny "rozhlas", harfové divadlo a ďakovnú sochu za prežitie. Vo večerných hodinách odchod späť do Bratislavy.

V cene nie je zahrnuté:

• komplexné cestovné poistenie (možnosť poistiť cez CK za zvýhodnených podmienok v poisťovni UNIQA 1,80 € / deň do 70 rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov)
• vstupy do hradov, pamiatok
• príplatok za jednoposteľovú izbu (80 € na celý zájazd)
• poplatok za miestenku (môžete si určiť presné miesto v autobuse) - 9 €
• príplatok za dvojsedadlo - 100 €
• odporúčané vreckové min. 80 € na osobu

Termín Hotel Doprava Sprievodca Voľné miesta Cena
14.09.2022
18.09.2022
Hotel Preveza & Penzion Lineas MAN 49 - DS874HU
BA, TT, PN, TN, ZA, MT, RK, LM, PP
Sprievodca DAKA 0 239,00 €
299,00 €
Vypredaný
Zobraziť všetky

Aktuálne nemáme žiaden plánovaný termín, v prípade ak ste organizovaná skupina, vieme Vám tento zájazd zrealizovať už od 15 osôb.

Termín Hotel Doprava Sprievodca Voľné miesta Cena
14.09.2022
18.09.2022
Hotel Preveza & Penzion Lineas MAN 49 - DS874HU
BA, TT, PN, TN, ZA, MT, RK, LM, PP
Sprievodca DAKA 0 239,00 €
299,00 €
Vypredaný
Zobraziť všetky

Komentáre

 • Jitka Tormová 17.05.2022
  Ani nevieme aké krásne je to naše Slovensko a Vaša CK poriadaním týchto zájazdov nám ho v plnej kráse ukazuje. Vďaka Vám za to. Prajem Vám veľa úspechov a spokojných klientov.
 • Mária Penjaková, Ing. 28.07.2020
  Poznávací zájazd "Perly a skvosty Východného Slovenska". Vydarený a dobre pripravený program tohto zájazdu. Videla som pekné miesta a mestá kde som ešte nebola. Milý šofér, dobrá partia a vždy dobre pripravená a ústretová sprievodkyňa Marcela Korimová - to všetko dopomohlo k úplnej spokojnosti. A aj počasie nám prialo.
 • Ľubica Mocková 28.07.2020
  So zájazdom som veľmi spokojná. Slovensko má veľa krásnych miest, ktoré mnohí nepoznáme. Odporúčam všetkým tento zájazd.
 • Jana Petrikovičová 28.07.2020
  Päťdňový zájazd po krásach východného Slovenska predčil naše očakávania. Veľa sme videli a dozvedeli sa, mali sme dostatok času na oddych a individuálny program. Sprievodkyňa pani Korimová veľmi príjemná, fundovaná, mala všetko pod kontrolou. Maximálna spokojnosť.
 • Oľga Ondrusová 27.07.2020
  Zájazd sa mi páčil. Program bol bohatý a pestrý. Návšteva kultúrnych pamiatok sa striedala s poznávaním prírodných krás a zaujímavostí. Sprevádzala nás pani Marcela Korimová, ktorá svojimi vedomosťami, precíznosťou a prístupom umocnila dobrý dojem z príjemne strávených dní.

Hodnotenie od zákazníkov, ktorí sa v minulosti zájazdu zúčastnili: 4.93
Prečo cestovať s CK DAKA

sme poistení v zmysle zákona 170/2018 Z.z. na sumu 792 000 € v poisťovni UNIQA

sme členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr

prevádzkujeme 11 vlastných luxusných moderných autobusov značky MAN, Neoplan a Mercedes-Benz

cestovalo s nami už 85 752 klientov a úspešne sme zrealizovali už 3 386 zájazdov

Máte otázky?

Poradíme Vám ohľadne všetkých informácii pri rezervácii zájazdu

02 / 44 555 000

Kalendár zájazdov

Nájdite si spolucestujúceho

Cestovná kancelária DAKA realizuje zájazdy do nasledovných krajín